aftocht

aftocht
{{aftocht}}{{/term}}
retreat
voorbeelden:
1   iemands aftocht dekken cover someone's retreat
     de aftocht slaan/blazen 〈figuurlijk〉 beat a retreat; 〈letterlijk〉 sound the retreat

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”